Má mě rád, nemá mě rád

https://www.fotoaparat.cz/fotogalerie/fotografie/251964/
https://www.fotoaparat.cz/fotogalerie/fotografie/251964/

A jak umějí být důležitý, co? Chlapi můžou plácat ty největší kraviny – ale tváří se přitom, jako kdyby právě dostali Nobelovku. Například Hubert, můj exmanžel, byl předsedou místního fotbalového klubu. A jednou ročně, když skončila sezóna, měl proslov. To si nedovedete představit. Celý týden se připravoval – a i tak si předtím musel dát dvě piva. Ale pak spustil, Hubertek:

(imituje Huberta) Vážené členky, vážení členové, (jako Dagmar) takže: Edo, Jindro a Bedřichu – (znovu jako Hubert) Vítám vás na řádné valné hromadě TJ Sokol Lhota (upravit podle volby místních názvů v části Pohádka) a je mi obrovskou ctí vás zde opět po roce co nejsrdečněji přivítat. Vítám zde u mě v popředí i kolegu Preclíka, místopředsedu klubu. Mílo, vítej. Vedle prosím přivítejte sekretáře klubu, pana Pavla Ledvinku a v neposlední řadě hospodáře klubu, Luboše Janduru. Vzhledem k tomu, že se jedná o valnou hromadu volební, dovolím si předtím, než přejdeme k volbě předsedajícího a následně zprávě hospodáře a zprávě hlavního trenéra, krátké shrnutí činnosti spolku za minulý rok z pozice předsedy. Lubo, já vím! No jo pořád. Přátelé, tady Luboš správně namítá, že ještě nemáme volební komisi. Hlásí se někdo dobrovolně? Jarko, díky. Vezmeš si to tedy s Jiřím na starost? Výborně. Někdo proti? Není tomu tak, výborně. Lubo, jistě, že jsme usnášeníschopní, sakra. To snad vidím, že tu je plný sál. Přátelé, dovolte mi vás tedy po vyřešení formalit ještě jednou přivítat zde v hostinci U Břízy a dovolte mi pokračovat s avizovaným shrnutím uplynulého roku. Uplynulý rok byl totiž nejen plný úspěchů, ale také plný výzev, kterým jsme tady s Lubošem a Pavlem museli čelit, abychom těch úspěchů taky dosáhli, že. Na poli sportovním je jistě úspěchem, že se A-tým mužů zachránil v PRODIET I. B. třídě mužů D a již třetí rok po sobě si tedy v příštím roce zahrajeme krajskou soutěž. Úspěch v posledním mistráku se nerodil vůbec lehce, když jsme na plný počet bodů, nutný k záchraně dosáhli až díky proměněnému pokutovému kopu v 90. minutě. Důležité je však, že si příští rok zachováme krajskou příslušnost a to si už zaslouží potlesk. Zlým jazykům, kteří na tabulku posměšně pokukují a vítězství považují spíše za vítězství politické, než sportovní, důrazně vzkazuji, že mě s předsedou komise rozhodčích sice pojí dlouholeté přátelství, ale já jsem toto nikdy nezastíral. Na začátku sezóny totiž hrozilo, že se naši hráči ani nebudou mít kde sprchovat. Nějaký dobroděj nás totiž nahlásil na vodoprávním úřadě, který nám následně chtěl zakázat brát vodu z přilehlého potoka a oháněl se dokonce fotkami hadic, které k potoku z našich šaten vedou. Na tomto místě bych chtěl poděkovat jak tobě, Pavle, tak i některým hráčům A-týmu, kteří si neváhali udělat o víkendu čas a zakopali ty hadice pod zem. Na mně jako na předsedovi potom bylo, přesvědčit úřad, že jsme vodu z potoka nikdy nebrali, protože nás zásobuje studna na pozemku u hřiště. Lubo, já sakra vím, že je vyschlá!

(opět jako Dagmar) Tak to byl můj Hubert.

STEFAN VÖGEL

Má mě rád, nemá mě rád (Verliebt, verlobt, verschwunden)

1 žena

Satirická samomluva o mužích. Dagmar se má vdávat, ovšem její nastávající jí napíše na papírek "Já nemůžu". A tak Dagmar najde útočiště v domečku na stromě, což bylo oblíbené místo jejího dětství. A vypráví o mužích, ženách, vztazích. Se závěrečným překvapením…